Vyberte stránku

Regionální výrobky Libereckého kraje v otázkách a odpovědích

Regionální výrobek, regionální potravina, regionální produkt, regionální značka, regionální ocenění – to jsou sousloví, která slyšíme stále častěji. Jaké výrobky to vlastně jsou a jak souvisejí s Libereckým krajem jako institucí?

Každý region na území Libereckého kraj má svou značku, každá značka má své logo a svého správce. Regionální výrobek Jizerské hory spravuje a certifikáty uděluje Místní akční skupina Frýdlantsko, Regionální výrobek Lužické hory a Máchův kraj Místní akční skupina LAG Podralsko, o Regionální produkt Český ráj se stará Sdružení Český ráj, regionálním koordinátorem KRKONOŠE originální produkt je Místní akční skupina Krkonoše. Soutěž Výrobek roku Libereckého kraje s oceněním pro gurmánské speciality od zemědělců a potravinářů pořádá krajský resort životního prostředí a zemědělství, koordinátorem projektu ministerstva zemědělství Regionální potravina je Regionální agrární rada Libereckého kraje, ocenění Nositel tradice lidových řemesel spravuje krajský odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče. Průsečíkem, kdy se výrobky s jakoukoli značkou potkají na resortu regionálního rozvoje a evropských projektů, je dotační program na podporu regionálních výrobců, výrobků a tradičních řemesel. Ale nejdůležitějším místem, kde je nyní možné všechny certifikované výrobky najít na jednom místě, je portál Liberecký kraj sobě.

Jak tedy Liberecký kraj výrobky s regionální značkou podporuje?

Zmíněný dotační program funguje již několik let a jeho účelem je finanční podpora regionálních produktů, místní výroby, sociální ekonomiky a místních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních výrob a řemesel. Důležitá je i osvěta o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb. Cílem pak je posílení jejich stability na trhu, rozvoj podnikatelských aktivit, ale také vytváření podmínek pro udržení zaměstnanosti. Podnikání je někdy tvrdé, ale my i v tomto umíme pomáhat. Regionální firmy – se značkou i bez, malé i velké – mohou využít poradenských služeb krajského podnikatelského inkubátoru Lipo.ink v tzv. Podnikatelské ambulanci, dále je k dispozici tzv. Dotační ambulance krajské Agentury regionálního rozvoje.  Financujeme dlouhodobou on-line propagaci výrobků prostřednictvím FB profilu Výrobky s příběhem z Libereckého kraje a od začátku roku 2021 již naplno funguje projekt Liberecký kraj sobě, jehož všechny aktivity jsou cílenou, systémovou a dlouhodobou podporou regionálních výrobců a výrobků. Ty jsou velmi rozmanité a kvalitní, a tak se z nich stávají propagační a reklamní předměty a Kraj je využívá při setkání s tuzemskými i zahraničními návštěvami, při pracovních zahraničních cestách i jako ocenění významných osobností a partnerů, jsou vítanými dárky při soutěžích dětí a mládeže nebo při návštěvách obcí a měst. A v neposlední řadě je najdete na jakékoliv akci Libereckého kraje – na Dni Země, Dni otevřených dveří, na Krajských slavnostech i Dožínkách, na velikonočním a vánočním jarmarku a na mnoha dalších. S tím souvisí i možnost koupě. Koupíte je na trzích, některé jsou k dostání tzv. ze dvora přímo u výrobce a v několika regionálních prodejnách. Buď na ně narazíte náhodou, ale přesnou informaci, kde který výrobek koupíte, najdete na webových stránkách všech značek a na portálu Liberecký kraj sobě.

Jsou to všechno jen výrobky? Zážitek nebo služba certifikát dostat nemůže?

Je pravda, že k výrobkům v posledních letech přibývají služby i zážitky. Produkty se značkou se dají zjednodušeně zařadit do pouhých čtyř kategorií. „Dům a zahrada“ – to je například autorská keramika, hračky, historický a současný nábytek nebo doplňky do domácnosti a dekorace. Nejobsáhlejší je všude „Jídlo a pití“ – mléčné výrobky, maso, med, domácí zavařeniny, pečivo a nápoje, jsou to potraviny z blízka a většinou v biokvalitě. Pokud chcete něco „Na sebe“, najdete originální oblečení, doplňky, šperky, ale třeba i historický kostým. Pro někoho je nejlepším dárkem „Zážitek“ – můžete si vyrobit vlastní ruční papír nebo vykovat nůž, na kruhu vytočit hrneček, můžete upéct chleba nebo vyrobit skleněnou květinu. Pokaždé, když nahlédnete do dílen místních tvůrců, je to zážitek velmi výjimečný.

 Jaké jsou podmínky přihlášení výrobku k certifikaci a podmínky soutěže o ocenění?

Jedna podmínka je vlastně stejná – aby byl vyráběn ve vymezeném regionu. Značka garantuje zejména místní původ a vazbu na region, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Jinak se hodnotí potraviny, jinak výrobky nepotravinářské, ale pro podrobnosti zde není prostor. Hodnotí se proces výroby, ale i obal, distribuce, jedinečnost výrobku nebo to, jak dlouho technologie výroby nebo firma sama existuje, důležité jsou použité suroviny a jejich původ, podíl ruční práce, ceněné jsou samozřejmě výjimečné vlastnosti. Tady můžeme jen doporučit webové stránky jednotlivých značek. Popis hodnocení je totiž zajímavý i pro širokou veřejnost a je nutné zmínit, že podmínky certifikace nejsou u všech správců značek zcela totožné.

Co je v rozvoji regionálního značení nejdůležitější?

Regionální výrobky a potraviny jsou pro náš kraj velmi důležité, spoluvytvářejí charakter regionu, vznikají v dané krajině, je to vytvořeno místními lidmi a při využití tradičních postupů, materiálů, surovin, v místním klimatu. Kdykoli zástupci Libereckého kraje cestují mimo kraj i republiku, jako dárek, pozornost vezou vždy něco typického, původního. Jde o celosvětový trend, vysoce se hodnotí to, co je autentické a místní. I proto si uvědomujeme, jak je důležitá podpora našich regionálních producentů, kteří vyrábějí kvalitní výrobky a potraviny. Vidíme tedy velký smysl právě v pomoci těmto lidem a jejich regionálnímu působení. Kde je stále slabé místo, je fyzická dostupnost výrobků. Prodejních míst není stále dostatek, a proto podpora prodeje je nyní pro Liberecký kraj, resp. Liberecký kraj sobě, důležité téma. Ideální stav bude, až regionální produkty budou zcela samozřejmě nabízet a využívat například nejen místní hotely či penziony, ale i turistická centra nebo prodejny v centrech měst.