Vyberte stránku

Kontakty

Ivana Hujerová
koordinátorka projektu
„Veletrh KONVENTA 2022 – Pozvánka do Libereckého kraje“

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 722, +420 602 411 387
e-mail: KONVENTA2020@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz

Název projektu: Veletrh Konventa 2022 – Pozvánka do Libereckého kraje

Projekttitel: Messe Konventa 2022 – Einladung nach Liberecký kraj

ERN-0980-CZ-19.09.2019

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Das Projekt wurde durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 im Rahmen des Kleinprojektefonds der Euroregion Neisse gefördert.